Posted on

Na oravskom salaši

História horských a podhorských oravských obcí je neodmysliteľne spätá s doosídľovaním pastierskym alebo valaským obyvateľstvom, ktoré sa rýchlo prispôsobilo miestnym prírodným a hospodársko-sociálnym podmienkam. Jeho prínosom bolo tzv. Karpatské salašníctvo, ktoré bolo popri získavaní vlny, mäsa a kože, zamerané najmä na spracúvanie ovčieho mlieka a výrobu mliečnych produktov. Postupom času sa stalo významnou súčasťou tradičného spôsobu života, ovplyvňujúcou aj ďalšie zložky kultúry. Pokračovať v čítaní: Na oravskom salaši