Posted on

Na oravskom salaši

História horských a podhorských oravských obcí je neodmysliteľne spätá s doosídľovaním pastierskym alebo valaským obyvateľstvom, ktoré sa rýchlo prispôsobilo miestnym prírodným a hospodársko-sociálnym podmienkam. Jeho prínosom bolo tzv. Karpatské salašníctvo, ktoré bolo popri získavaní vlny, mäsa a kože, zamerané najmä na spracúvanie ovčieho mlieka a výrobu mliečnych produktov. Postupom času sa stalo významnou súčasťou tradičného spôsobu života, ovplyvňujúcou aj ďalšie zložky kultúry. Pokračovať v čítaní: Na oravskom salaši

Posted on Vložiť komentár

Zborníky Oravského múzea 1992 -1999

Obsah jednotlivých čísel Zborníkov Oravského múzea v rokoch 1992 až 1999:

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA IX – 1992

Karaska, Dušan: Príhovor
Gallo, Ján: Oravská vychovávateľská spoločnosť v kontexte učiteľského hnutia na Slovensku
Kubištová, Dagmar: Regionálny význam Oravskej vychovávateľskej spoločnosti
Janek, Jozef: Učitelia v Oravskej vychovávateľskej spoločnosti
Kuka, Jozef: Leopold Bruck – významná osobnosť oravskej pedagogiky Pokračovať v čítaní: Zborníky Oravského múzea 1992 -1999

Posted on Vložiť komentár

Zborníky Oravského múzea 2008-2011

Obsah jednotlivých zborníkov vydaných v rokoch 2008 až 2011.

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XXVIII – 2011

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2011 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Spoločnosť:
Chleben, I.-Vojteček, M.: Výsledky archeologického výskumu v Dolnom Kubíne
Čajka, Michal: Najstaršie stredoveké opevnené sídla na Orave
Floreková, Iveta: Procesy s čarodejnicami na Orave
Matula, Pavol: Pripojenie Hladovky a Suchej Hory k Poľsku v rokoch 1920 – 1924
Chmelík, Martin: Partizánske skupiny na Orave počas druhej svetovej vojny
Kakačková, Monika: Fotografia ako významný faktor pri poznávaní dejín Pokračovať v čítaní: Zborníky Oravského múzea 2008-2011

Posted on Vložiť komentár

Zborníky Oravského múzea 2012 -2016

Zborník Oravského múzea

Od roku 1968 vydáva Oravské múzeum Zborník, ktorý spočiatku nevychádzal pravidelne. Druhý ročník vyšiel až po 3 rokoch (1971), tretí vyšiel v roku 1980 pod názvom Spravodaj Oravské múzeum. Od roku 1981 vychádzal Spravodaj dva razy do roka. Potom bolo jeho vydávanie prerušené. Tradícia vydávania Zborníka bola obnovená v roku 1992 a odvtedy vychádza 1-krát ročne. Pokračovať v čítaní: Zborníky Oravského múzea 2012 -2016

Posted on

Zborníky Oravského múzea 2000-2007

Obsah jednotlivých zborníkov vydaných v rokoch 2000 až 2007.

Zborník Oravského múzea  XVII-2000

Anton Kocian – pedagóg, prírodovedec, múzejník
(Príspevky zo seminára, ktorý sa konal 16.10.2000 v Dolnom Kubíne pri príležitosti 100. výročia narodenia)
Removčíková Oľga: Úvodom
Kocian Ľudovít: Životopis Antona Kociana
Feriancová-Masárová Zora: Spomienky na pána Antona Kociana a zhodnotenie jeho zoologickej tvorby
Štollmann Andrej: Anton Kocian z muzeologického hľadiska
Karaska Dušan: Anton Kocian a Oravské múzeum
Galvánek Juraj: Podiel Antona Kociana na formovaní aktívu štátnej ochrany prírody
Kocian Jaroslav: Podiel Antona Kociana na meteorologických a fenologických pozorovaniach
Habovštiak Anton: Úvaha nad publikáciou Orava – turistický sprievodca 1933
Štepita Ján: O Tonkovi Kocianovi – osobne
Malinčík Ján: Môj profesor
Habovštiak Jozef: Prepáčte, pán profesor… Pokračovať v čítaní: Zborníky Oravského múzea 2000-2007

Posted on

Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Kolektívna monografia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“

Jednou z aktivít mikroprojektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, Operačný program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013, ktorý realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorí sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu. Pokračovať v čítaní: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení