Posted on

Publikácia Gorali na Orave

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne vydalo v 2. polovici roka 2013 novú publikáciu Gorali na Orave, ktorá predstavovala jednu z hlavných aktivít v rámci medzinárodnej spolupráce s poľským partnerom počas projektu Gorali včera a dnes.
Gorali na OraveSnahou Oravského múzea sa pri výskume a následnej tvorbe tejto publikácie stala myšlienka komplexne a zaujímavou formou priblížiť život špecifickej časti obyvateľov podhorskej oblasti Oravy cez najcharakteristickejšie znaky materiálnej a duchovnej kultúry, ktorými sa odlišujú od ostatných obyvateľov oravského regiónu (predovšetkým goralský dialekt, odev, ale aj architektúra a zvykoslovie).
V publikácii boli použité informácie z pramenného materiálu, dostupnej odbornej literatúry a predovšetkým z terénnych výskumov odborných pracovníkov, ale tiež dobové a súčasné fotografie, ktoré dokumentujú pretrvávanie lokálnych tradícií.

Publikácia je nepredajná.