Advokát Pavol Országh Hviezdoslav

8.90 

Verejnosť vníma Hviezdoslava ako jedného z najvýznamnejších slovenských poetov, čomu boli prispôsobené rôzne publikácie a štúdie venujúce sa Hviezdoslavovej osobe. Málokto však má znalosti o jeho civilnom povolaní. Hviezdoslavove právnické spisy, ktoré sa nachádzajú v Oravskom múzeu, zaujali v druhej polovici minulého storočia advokáta Štefana Janča. Rukopisný materiál z jeho výskumu, datovaný do roku 1980, je uložený v Archíve literatúry a umenia v Martine. O niekoľko desaťročí objavil túto rukopisnú prácu JUDr. Peter Kerecman, PhD., ktorý sa venuje histórii advokácie.

Vďaka JUDr. Petrovi Kerecmanovi, PhD. a Slovenskej advokátskej komore, vyšla práca Štefana Janča v roku 2013 aj knižne. Išlo o nepredajné vydanie, preto sa Oravské múzeum v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou rozhodlo v roku 2017 pripraviť druhé vydanie tejto zaujímavej publikácie, ktorá bude dostupná pre širokú verejnosť.

Kategórie:

Popis

Dátum vydania:2018
Počet strán:168
Väzba knihy:tvrdá
ISBN:978-80-89564-17-0