Matej Bel: Oravská stolica

Vypredané

K najvýznamnejším dielam Mateja Bela (1684 – 1749) patria Notície, ktoré predstavujú geograficko-historické práce o veľkej časti Uhorska a o všetkých stoliciach na území Slovenska. Matejovi Belovi sa podarilo uverejniť štyri zväzky z plánovaných sedem, avšak veľká časť diela ostala po jeho smrti v rukopisoch. Do fondov Oravského múzea sa dostala kópia Belovho rukopisu Oravskej stolice v latinskom jazyku. Rukopis preložil Jozef Minárik a v roku 2001 Oravské múzeum vydalo tento preklad vrátane obrazovej prílohy s originálom latinského textu ako knižnú publikáciu. V opise stolíc zachovával Bel rovnakú štruktúru. Každú stolicu rozdelil na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť má dva oddiely. V prvom je opis polohy, prírody a životných podmienok stolice, v druhom charakteristika obyvateľov, úradov a vznešených rodín. Špeciálna časť obsahuje historické a zemepisné opisy stolíc podľa jednotlivých okresov. Opisy sa týkajú slobodných kráľovských miest, hradov, kaštieľov, výsadných mestečiek a obcí.

Nie je na sklade

Kategórie:

Popis

Vydanie:2001, Tranoscius
Počet strán:155 +169 s. príloha
Väzba knihy:Tvrdá
ISBN:80-967252-8-9