Štatisticko-topografický opis Oravského komposesorátu so zvláštnym prihliadnutím na jeho lesy

6.00 

William Rowland

Štatisticko-topografický opis Oravského komposesorátu so zvláštnym prihliadnutím na jeho lesy

Pri príležitosti 150. výročia vzniku Múzea Oravského komposesorátu na Oravskom hrade sa Oravské múzeum rozhodlo vydať slovenský preklad nemeckej publikácie W. Rowlanda s originálnym názvom: Statistisch-topographische Beschreibung der Compossessorats – Herrschaft Árva mit besonderer Beziehung auf ihre Forste von William Rowland Oberforstmeister, … Árva – Váralja, 1879. Selbstverlag des Verfassers. Autorom slovenského prekladu je historik Oravského múzea dr. Martin Chmelík a tento preklad bol realizovaný z originálu publikácie, ktorá sa nachádza v Štátnom archíve Žilina so sídlom v Bytči.

Samotný autor William Rowland (1814 – 1888) patril k najvzdelanejším lesným hospodárom Rakúsko-Uhorska v 19. storočí. V septembri 1864 prevzal ponúknutý úrad v Oravskom Podzámku a pôsobil tu až do roku 1883. Počas takmer dvadsiatich rokov vykonal veľa záslužnej práce, dal obnoviť lesy na ploche 9 450 ha, pričom pri zveľaďovacích opatreniach postupoval podľa dlhodobých lesných hospodárskych plánov. Ďalej na splavovanie dreva dal vybudovať vodné priehrady v oblasti Oravskej Polhory a Zákamenného. Budoval tiež lesné cesty a piliarske závody, zároveň bol ochrancom prírody a šíriteľom osvety na Orave. Zaslúžil sa aj povznesenie ovocinárstva a rybárstva. Právom je považovaný za priekopníka pokroku lesníctva a ochrany prírody.

Na konci knihy „Štatisticko-topografického opisu Oravského komposesorátu“ sa nachádza zaujímavá obrazová príloha dokumentujúca napríklad najstaršie zbierkové predmety Oravského múzea na Oravskom hrade, ale aj kamenné pamätníky pripomínajúce významnú osobnosť Williama Rowlanda, ktoré sa zachovali v oravskom regióne.

Kategórie:

Popis

Dátum vydania:2018
Počet strán:120
Väzba knihy:Tvrdá väzba
Rozmer:22,6 x 16,8 cm
ISBN:978-80-89564-23-1