Oravský hrad

20.00 

Obrazovú publikáciu „Oravský hrad“ vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v apríli 2009 a slávnostne bola uvedená verejnosti 17. mája 2009 na Oravskom hrade. Prostredníctvom fotografií budete mať možnosť spoznať vizuálnu stránku Oravského hradu – nádhernej kamennej stavby, nielen v komplexnosti, ale i v priblížení a zachytení zaujímavých a niekedy nepovšimnutých detailov jednotlivých exteriérových a interiérových častí. Napriek tomu, že koncepcia publikácie je zameraná predovšetkým na fotografickú stránku národnej kultúrnej pamiatky, súčasťou publikácie sú i odborné texty, ktorých cieľom bolo stručne a výstižne charakterizovať jednak históriu Oravského hradu, stavebný vývoj Horného, Stredného a Dolného hradu, ale aj najkrajšie časti hradu : Kaplnku sv. Michala v Dolnom hrade, etnografickú a prírodovednú expozíciu v Strednom hrade.

Kategórie:

Popis

Dátum vydania:2008
Počet strán:160
Väzba knihy:Tvrdá
ISBN:978-80-968880-7-8

Reprezentatívna podoba knižnej publikácie obsahuje zaujímavé historické momenty, originálne a exkluzívne fotografie Oravského hradu a zbierkových predmetov a veríme, že si určite nájde čestné miesto nielen v knižniciach milovníkov histórie. Publikácia má 160 strán a bola vytlačená v Neografii s.r.o., v Martine v náklade 3000 ks.

Editorom publikácie je riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková a autormi odborných textov sú pracovníci Oravského múzea: PhDr. Elena Beňušová, Mgr. Michal Čajka, Mgr. Iveta Floreková, Eva Lofajová a RNDr. Oľga Removčíková. Autorom fotografií je profesionálny fotograf Michal Pišný a grafickú úpravu riešil Ján Vrabec.