Oravské múzeum – dejiny a súčasnosť

20.00 

Dátum vydania:2013
Počet strán:256
Rozmer:30 x 23,5 cm
Väzba knihy:tvrdá
ISBN:978-80-89564-05-7

Publikácia obsahuje resumé v anglickom jazyku.

Kategórie:

Popis

Publikácia je prvou ucelenou odbornou publikáciou o historickom vývoji múzea, ktoré vzniklo v roku 1868. Text je členený na časti, ktoré charakterizujú nielen jednotlivé historické obdobia a medzníky (od roku 1868 do roku 2013), ale v rámci nich i jednotlivé formy výskumnej, odbornej, prezentačnej, publikačnej a tiež kultúrno-výchovnej či vzdelávacej činnosti.Publikácia tiež podrobnejšie predstavuje v súčasnosti verejnosti prístupné expozície ako Oravský hrad v Oravskom Podzámku, Čaplovičova knižnica, Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava a Florinov dom v Dolnom Kubíne, Múzeum oravskej dediny v Zuberci (v roku 1991 odčlenené od Oravského múzea), areál Hviezdoslavovej hájovne v Oravskej Polhore, Rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a areál Oravskej lesnej železnice v katastri obcí Oravská Lesná a Zákamenné. Zostaveniu publikácie predchádzal výskum a spracovanie všetkých dostupných archívnych prameňov a literatúry ako podkladov k jeho dejinám. Textovú časť dopĺňa množstvo dobových a súčasných fotografických dokumentov. Autorsky publikáciu pripravili pracovníci Oravského múzea.