Novoveké opevnenia na území Oravy a Kysúc

7.00 

Uhorské protihabsburské stavovské povstania v 17. a 18. storočí predstavujú fenomén, ktorého priebeh a dôsledky tvoria neoddeliteľnú súčasť dejín nášho kraja. Kurucké vojny výrazne ovplyvnili nielen mocenskopolitické aspekty vývoja v Uhorsku, ale zásadným spôsobom zasiahli aj do hospodárskeho a sociálneho života šľachty a poddaných obyvateľov. Jedným z neprehliadnuteľných dôsledkov stavovských nepokojov bola výstavba rozsiahlych opevnení, ktoré sa zachovali v regiónoch Oravy a Kysúc, ako aj v ďalších regiónoch. Publikácia je jedným z výsledkov rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 1. októbra 2014 v priestore Bibliotéky Čaplovičiany v Dolnom Kubíne. Kolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje program konferencie. Príspevky siedmich autorov sú uverejnené v neskrátenom rozsahu. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou.

Kategórie:

Popis

Dátum vydania:2014
Počet strán:152
Rozmer:22,5 x 16,5 cm
Väzba knihy:tvrdá
ISBN:978-80-89564-08-8

Obsah:

Mária Jagnešáková – Miloš Jesenský: Predhovor
Iveta Floreková: Orava počas stavovských povstaní v 17. a na začiatku 18. storočia
Martin Chmelík: Obranné stavby a vojenské umenie v období novoveku
Miloš Jesenský: Posádková služba na šanciach v 17. a 18. storočí
Michal Čajka: Novoveké opevnenia na Orave
Martin Turóci: Jablunkovské šance na starých mapách
Danka Majerčíková: Archeologický výskum šancí na Kysuciach
Karol Dzuriak: Liptovská zákopová línia z roku 1709