Ladislav Nadáši Jégé

Zadarmo

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádaši Jégého, zorganizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne dňa 15.3.2016, vedeckú konferenciu zameranú na jeho život a dielo. Do literatúry vstúpil až na jeseň svojho života avšak s nezvyčajnou vitalitou, tvorivým elánom i záujmom o človeka. Jeho umelecká tvorba je pomerne bohatá. Obsahuje množstvo poviedok, noviel, čŕt, rozprávok, niekoľko divadelných hier a románov. Výsledkom odbornej konferencie je elektornický zborník, ktorý je voľne stiahnuteľný na stránke Oravského múzea.

Kategórie: