Zborník 2021

12.00 

Dátum vydania:2021
Počet strán:287
Rozmer:22,7 x 16,8 cm
Väzba knihy:tvrdá
ISBN:978-80-89564-35-4
Kategórie:

Popis

Zborník Oravského múzea 2021, ročník XXXVIII

OBSAH

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2021 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ
Tkáč, Lukáš: Byachovci – stredoveká šoltýska „dynastia“ z Mokrade  (rec. L. Sokolovský)

Tomašovičová, Terézia: Analogická rekonštrukcia odevu novovekej aristokratky (rec. E. Fottová)

Floreková, Iveta: Trestné činy podvodov, falšovania a zneužívania verejnej moci v súdnej praxi Oravského stoličného súdu v 18. storočí (rec. J. Kurucárová)

Chmelík, Martin: Sondy do procesov modernizácie na území regiónu Orava v období Rakúsko- Uhorska a Československej republiky (1867-1938) (rec. Ľ. Hallon)

Chmelík, Martin – Tomáň, Peter: Zachované vojenské opevnenia na Orave z epochy druhej svetovej vojny (rec. M. Garek)

Mráz, Peter: Orava v poézii Bohuslava Tablica (rec. L.Rišková)

Lofajová, Dáša: Hviezdoslavove neduhy (rec. J. Gbúr)

Jedláková, Renata: Oravské slovaciká vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany (rec. Z. Porubčinová)

Kocian, Jaroslav: Alexius Demian – významný lesný hospodár Oravského panstva (rec. V. Stockmann)

PRÍRODA
Urban, Peter – Flajs, Tomáš – Kalaš, Michal – Kertys, Šimon: Vydra riečna (Lutra lutra L.) v slovenskej časti Oravy – výberová bibliografia za roky 1857 – 2021 (rec. O. Removčíková)

SPRÁVY A VÝROČIA
Floreková, Iveta: Riaditeľka Oravského múzea – laureátka ankety Slovenka roka

Tkáč, Lukáš: 465. výročie príchodu Thurzovcov na Oravu

Kulášová, Erika: Reštaurovanie historického kočiara na prepravu osôb z etnografického fondu Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku

Kulášová, Erika: Reštaurovanie hudobných nástrojov v správe Oravského múzea P. O. Hviezdoslava

Gustiňáková, Barbora: Inovatívna expozícia Pavla Országha Hviezdoslava

Gustiňáková, Barbora: Remeslo v meste 2