Zborník 2014

10.00 

ZBORNÍK OM, XXXI, 2014

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2014 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ:

Nemergut, Adrián: Zisťovací archeologický výskum a prieskum na brehoch Oravskej priehrady. (rec. O. Žaár)
Ďurčo, Marek – Furman, Martin: Neznáma novoveká stavba v Trstenej, okr. Tvrdošín. (rec. M. Čajka)
Floreková, Iveta: Oravský stoličný súd a delikty voči cti, vrchnosti a Bohu v 18. storočí. (rec. J. Kurucárová)
Maťugová, Soňa: Medzníky vo vývoji verejnej správy na Orave. (rec. I. Floreková)
Vrláková, Eva: Pašeráctvo na Orave v 1. polovici 20. storočia. (rec. M. Chmelík)
Chmelík, Martin: Prechod frontu a oslobodenie Oravy v roku 1945 (rec. P. Matula)

Beňušová, Elena: Výrobné techniky a postupy pastierov zo Zázrivej pri spracovaní dreva na výrobu šindľa a salašného riadu zo zbierkového fondu Oravského múzea a súčasní pokračovatelia tradícií. (rec. S. Horváth)

Čajka, Michal: Zaniknutý skvost Oravy Mokradský most a jeho zázemie. (rec. P. Šimko)

Brišáková, Zuzana: Bohumil Valizlosť Zábor, bohatier z Badišova (Stopy Ctiboha Zocha v Jasenovej). (rec. M. Floreková)
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana. Knižné značky v tlačiach 16. storočia. (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Diela nitrianskych biskupov 17. – 19. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Najstaršie poloniká vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany. (rec. H. Saktorová)

PRÍRODA:
Starek, Dušan – Šimo, Vladimír: Fosílne stopy z paleogénnych súvrství centrálnych Západných Karpát z regiónu Orava. (rec. S. Ozdínová)
Tomáň, Peter – Kabát, Vincent – Beran, Miroslav – Deckerová, Helena – Janitor, Anton – Glejdura, Stanislav – Kautman, Václav – Červenka, Ján – Rutkowski, Ryszard: Výskyt makromycétov v severovýchodnej časti Oravy. (rec. I. Kautmanová)
Kabát, Vincent: Výskyt druhov rodu Entoloma (hodvábnica) na hornej Orave. (rec. P. Tomáň)
Migra, Vladimír – Lonek, Ľubomír: Floristické a vegetačné pomery národnej prírodnej rezervácie Bielska skala. (rec. O. Removčíková)

Seminár pri príležitosti 175. výročia darovania Čaplovičovej knižnice (1839 – 2014):
Adamko, Rastislav: Rukopis s názvom Ofíciá – Orácie – Hymnické piesne.
Zahradníková, Zuzana: Organová škola bratov Žaškovských.
Bednáriková, Janka: Historický výskum neznámych tlačí s tematikou gregoriánskeho chorálu v Čaplovičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Jesenský, Miloš: Friedrich Joseph Wilhelm Schröder a rosenkruciánska alchýmia v zbierkach Čaplovičovej knižnice.
Fišerová, Lenka: Ornitologické tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice.
Karabová, Katarína: Filozofické tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice.
Juríková, Erika: Aptus, idoneus, probus, fidelis. Morálne a vzdelanostné predpoklady pre prácu knihovníka.
Jedláková, Renata –Ileninová, Katarína: Bibliotéka Čaplovičiana v rokoch 2010 – 2014.

Seminár „I pamäť nech nám vzácna je…“ k 60. výročiu založenia Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava:
Kovačka, Miloš: Ruppeldtov Hviezdoslav – tvorca slovenskej literatúry a kultúry. Kapitola zo štúdie Fedor Ruppeldt a slovenská kultúra.
Ondrík, Pavol: Pavol Országh Hviezdoslav – prorok a boží muž – paradox proroka.
Rybák, Július: K Hviezdoslavovmu vnímaniu historického poslania Slovanstva.
Kubištová, Dagmar: 60 rokov Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava.
Ďubeková, Mária: Hviezdoslavova tvorba ako inšpiračný zdroj vo výtvarnom umení a jeho zastúpenie vo výtvarných zbierkach Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

SPRÁVY A VÝROČIA:
Kulášová, Erika: Výstava Krása písaná ihlou 8. 9. 2014 – 24. 10. 2014.
Ďubeková, Mária: Výstava 60 Hviezdoslavových Kubínov – „…napiť sa z prameňa poézie“.

Kategórie:

Popis

Dátum vydania:2015
Počet strán:512
Rozmer:22,5 x 16,5 cm
Väzba knihy:tvrdá
ISBN:978-80-89564-09-5