Zborník 2007

1.66 

Dátum vydania:2008
Počet strán:186
Rozmer:20,7 x 14,5 cm
Väzba knihy:mäkká
ISBN:978-80-968880-6-1
Kategórie:

Popis

Zborník Oravského múzea XXIV-2007

Obsah:

 

SPOLOČNOSŤ
Renata Jedláková: Košické tlače Čaplovičovej knižnice do roku 1918
Jaroslav Kocian: Z histórie turistiky na slovenskej (južnej) strane Babej hory a Pilska
Elena Beňušová: Tkáčske remeslo – výrazný oravský fenomén súčasnosti
Ľubomír V. Prikryl: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2007

PRÍRODA
Anton Janitor: Múčnatky hornej Oravy
Vincent Kabát, Peter Tomáň, Mirek Beran, Helena Deckerová, Anton Janitor, Ivan Milan, Martina Vašútová, Stanislav Glejdura: Výskyt makromycétov v oblasti Malatinej
Dana Bernátová, Peter Kučera, Vladimír Migra: K flóre mokradí hornej Oravy
Dušan Karaska, Wlodimierz Cichocki, Miroslav Demko, Piotr Profus: Medzinárodné sčítanie bocianov bielych na Orave v rokoch 2004 a 2005
Dušan Karaska: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2007
Tomáš Flajs: Avifauna Párnického štrkoviska