Zborník 2004

1.66 

Dátum vydania:2005
Počet strán:281
Rozmer:20,7 x 14,5 cm
Väzba knihy:mäkká
ISBN:80-968880-3-x
Kategórie:

Popis

Zborník Oravského múzea XXI-2004

Obsah:

 

SPOLOČNOSŤ
Česnek Stanislav: Polzbroj v zbierkach Oravského múzea
Kulášová Erika: Keramika v zbierkovom fonde Oravského múzea
Kocian Jaroslav: Jozef Maťašák – kňaz, obdivovateľ oravskej prírody a veľký dobrodinec oravského ľudu
Prikryl Ľubomír V.: Rok 2005 a kňazi Oravy

PRÍRODA
Kabát Vincent, Tomáň Peter: Výskyt makromycétov na území Babej hory
Migra Vladimír: Príspevok k poznaniu flóry Slanického ostrova

PRÍRODNÉ HODNOTY ORAVY
(Referáty zo seminára Oravského múzea 2.12.2004)
Removčíková Oľga: Seminár Prírodné hodnoty Oravy
Pivko Daniel, Skurčáková Eva: Geologické zaujímavosti hornej Oravy
Kocian Jaroslav: Vodopády vybraných geologických jednotiek Oravy
Šuvada Ján: Rašelinisko Rudné z aspektu pôdnych pomerov
Parusel Jerzy B.: Rogownica alpejska Cerastium alpinum – babiogórski neoendemit?
Galvánek Dobromil: Predbežné zhodnotenie výsledkov mapovania travinnej vegetácie v regióne Orava
Kautmanová Ivona: Zriedkavé a ohrozené huby Oravy v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave
Tomáň Peter, Kabát Vincent: Vzácne druhy makromycétov oravskej prírody
Šteffek Jozef, Nagel K. O.: Vodné mäkkýše regiónu Orava
Karaska Dušan: Zimné sčítanie vodného vtáctva na Orave v roku 2003
Ballo Pavel, Sýkora Juraj: Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) v Západných Tatrách
Trnka Róbert: Inventarizačné výskumy v CHKO Horná Orava v rokoch 1998-2004
40. CELOSLOVENSKÝ TÁBOR OCHRANCOV PRÍRODY SRŇACIE 18. – 23.7.2004
(Prehľad odborných výsledkov)
Removčíková Oľga: 40. tábor ochrancov prírody v Srňacom
Kocian Jaroslav: Geologicko-geografické zaujímavosti okolia Dolného Kubína
Amrein Rudolf J.: Poznámky k výskytu orchideí na 40. tábore ochrancov prírody
Tomáň Peter: Prehľad nálezov makromycétov na 40. tábore ochrancov prírody
Mikát Miroslav: Nálezy a pozorování motýlů (Lepidoptera) na 40. táboře ochránců přírody
Smetana Vladimír: Výsledky výskumu čmeľovitých (Hymenoptera:Bombidae) v okolí Dolného Kubína
Karaska Dušan: Prehľad ornitologických pozorovaní na 40. tábore ochrancov prírody
Suchánek Oldřich, Suchánek Jaroslav: Drobné zemné cicavce (Insectivora, Rodentia) južnej časti Oravskej vrchoviny

SPOMIENKY A VÝROČIA
Maťovčík Augustín: Oblúk života a diela Antona Habovštiaka (1924-2004)
Maťovčík Augustín: Znalec dejín Oravy a Turca (K 70. narodeninám Jozefa Mlynarčíka)