Zborník 2005

1.66 

Dátum vydania:2006
Počet strán:335
Rozmer:20,7 x 14,5 cm
Väzba knihy:mäkká
ISBN:978-80-968880-4-7
Kategórie:

Popis

Zborník Oravského múzea XXII-2005

Obsah:

SPOLOČNOSŤ
Chmelík Martin: Oravský komposesorát v 20. storočí
Šmálik Štefan, Krupa Jozef, Kocian Jaroslav: Príspevok o histórii tvrdošínskej farnosti
Hencovská Judita: Artificiálna hudobná kultúra na dolnej Orave
Maťovčík Augustín: Oravský zbojník Matej Klinovský
Jedláková Renáta: Liptovské tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice do roku 1918
Klimčíková Angelika: Známa slovenská literatúra v neznámom vydaní
Habovštiaková Katarína: Dialektizmy v literatúre z oravského regiónu
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2005 – II. časť

PRÍRODA
Kabát Vincent, Tomáň Peter, Beran Mirek, Deckerová Helena, Janitor Anton, Milan Ivan, Červenka Ján, Glejdura Stanislav: Výskyt makromycétov v Skorušinských vrchoch a Roháčoch v roku 2004
Kabát Vincent, Tomáň Peter, Beran Mirek, Deckerová Helena, Škubla Pavol, Milan Ivan, Zelenay Milan: Výskyt makromycétov v Skorušinských vrchoch a Roháčoch v roku 2005
Karaska Dušan: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2004
Karaska Dušan: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2005
Kocian Jaroslav: Spomienka na RNDr. Miloša Rakúsa, CSc.