Zborníky 2002 – 2007

9.90 

Výberová kolekcia 6 ks Zborníkov Oravského múzea za roky 2002 – 2007.

Kategórie:

Popis

Kolekcia zborníkov 2002 – 2007 obsahuje príspevky zamerané na oravský región, ktoré sú rozdelené v troch celkoch (častiach): Spoločnosť, Príroda a Správy. Celok Spoločnosť týchto šiestich ročníkov prináša aktuálne poznatky z oblasti stredovekej architektúry na Orave, Oravského komposesorátu 20. storočia, konfliktov v rodine palatína Juraja Thurzu, informácie o keramike a ochrannej zbroji v zbierkach Oravského múzea, ďalej zaujímavosti z genealógie Országhovcov (predkovia P. O. Hviezdoslava) a zo života a tvorby T. H. Florina, potom z dejín hudobnej kultúry na dolnej Orave, seriály o slovenských dobových tlačiach zastúpených v Čaplovičovej knižnici a o katolíckych kňazoch Oravy v minulosti. V časti Príroda sú pozoruhodné príspevky venované 38. a 40. celoslovenskému táboru ochrancov, pokračujú výsledky zo sčítaní vodného vtáctva na Orave, nechýbajú ani informácie týkajúce sa významných prameňov, vodopádov, rozmanitých húb a ďalších zaujímavostí flóry a fauny oravskej prírody.