Zborník 2012

10.00 

ZBORNÍK Oravského múzea XXIX – 2012

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2012 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ
Furman, M. – Zachar, J.: Nové poznatky o archeologickej lokalite v polohe Šance v Tvrdošíne.
Vyhodnotenie výsledkov archeologického výskumu Alojza Habovštiaka z roku 1957
Floreková, I.: Trestné činy infanticídy v súdnej praxi Oravskej stolice v 18. storočí
Maťugová, S.: Z dejín lekárnictva na Orave 1632-1950
Ďurian, K. – Suchý Ľ. – Krušinský, P. – Korenková, R.: Vývoj krovov na historických objektoch Oravy na základe najnovších výskumov
Čurný, M. – Furman, M. – Janura, T.: Tehliarstvo na Orave
Chmelík, M.: Tehelňa v Istebnom (príspevok k dejinám industrializácie Oravy)
Kulášová, E.: Obyčaje životného cyklu v obci Oravský Biely Potok
Beňušová, E.: Kamenárstvo na Orave
Jedláková, Renáta: Komeniána vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany
Porubčinová, Z.: Bibliotéka Čaplovičiana. Pozoruhodné diela zo 16. storočia III.
Jedláková, R.: Komeniána vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany
Jesenský. M.: Basilica chymica vo fonde Čaplovičovej knižnice
Kocian, J.: Jozef Tmák – málo známy botanik Slovenska

PRÍRODA
Kučera, P. – Bernátová, D.: Ohrozenie vegetačnej a stanovištnej diverzity Sosniny
Tomáň, P. – Kabát, V. – Beran, M. – Deckerová, H. – Glejdura, S. – Kautmanová, I. – Kautman, V. – Červenka, J. – Rutkowski, R. – Švidroň, M.: Výskyt makromycétov v okolí Dolného Kubína v roku 2011
Kalaš, M.: Priebežné výsledky značkovacej aktivity medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v NP Malá Fatra

Príspevky zo seminára MILO URBAN – ŽIVOT A DIELO
Ďubeková, M.: Seminár „Život a dielo Mila Urbana“
Chmelík, M.: Život a dielo Mila Urbana – historický kontext
Součková, M.: K poetike próz Mila Urbana
Hajdučeková, I.: Mužské postavy a kategória rodu v krátkych prózach Mila Urbana
Kakačková, M.: Fragmenty zo života Mila Urbana

SPRÁVY A VÝROČIA

Ďubeková, M.: Spomienka na Antona Bernoláka
Majeriková-Molitoris, M.: Kňaz, vydavateľ a vlastenec Štefan Pirončák
Jedláková, R.: Smetanovci a Bibliotéka Čaplovičiana
Ďubeková, M.: Novootvorená expozícia Mila Urbana

Kategórie:

Popis

Dátum vydania:2013
Počet strán:448
Rozmer:22,5 x 16,5 cm
Väzba knihy:tvrdá
ISBN:978-80-89564-04-0