Zborník 2013

10.00 

ZBORNÍK Oravského múzea, XXX, 2013

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2013 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ

Nemergut, A.: Výsledky povrchových prieskumov J. Bártu na neskoropaleolitických lokalitách v okolí Oravskej priehrady
Ďuriš, J.: Výsledky archeologického výskumu kostola sv. Trojice v Hornej Lehote (rekonštrukcia existujúcej dlažby)
Maťugová, rod. Nemčeková, S.: Súdne procesy mešťanov Veličnej v rokoch 1613 – 1802
Floreková, I.: Postoj oravského stoličného súdu k mravnostným deliktom
Grófová, M.: Sociálne a spoločenské pomery mestečka Veličná v 16. – 19. storočí
Kurucárová, J.: Pramene k dejinám hraničných poľských obcí v Štátnom archíve v Bytči
Chmelík, M.: Oravský priemysel účastinná spoločnosť, Príspevok k dejinám industrializácie Oravy
Beňušová, E.: Domácka výroba a remeslá spojené s výrobou, spracovaním a využitím kože na Orave
Porubčinová, Z.: BIBLIOTÉKA ČAPLOVIČIANA, Pozoruhodné diela zo 16. storočia IV.
Jedláková, R.: Nitrianske tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice
Ileninová, K.: Sliezske územné tlače a mapy Sliezska vo fonde Čaplovičovej knižnice
Dulla, M.: Chvála konvenčnosti – oravské kostoly architekta Michala Milana Harminca
Kocian, J.: O výstavbe a prevádzke Oravskej vicinálnej železnice od jej počiatkov až po dnešné časy

PRÍRODA
Flajs, T.: Výsledky sčítaní netopierov na zimoviskách na území Národného parku Malá Fatra (2003 – 2014)
Kalaš, M.: Stacionárny monitoring medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v Národnom parku Malá Fatra

DEJINY A VÝZNAM ORAVSKÉHO MÚZEA
Referáty zo seminára, ktorý sa konal 25. 11. 2013 v Dolnom Kubíne
Removčíková, O.: Seminár k 145. výročiu vzniku Oravského múzea
Removčíková, O.: Prierez dejinami Oravského múzea
Čajka, M.: Dejiny a význam odboru archeológia v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava
Chmelík, M.: História a súčasnosť odboru história v Oravskom múzeu
Čajka, M.: Zmysel odboru kunsthistória pre poznanie a ochranu pamiatok
Beňušová, E.: Etnografia v premenách času
Removčíková, O.: Prírodovedná expozícia, príprava a realizácia
Tomáň, P.: Prírodovedný výskum a jeho špecifiká
Ďubeková, M.: Zákulisie literárnych expozícií
Ileninová, K.: Historická Čaplovičova knižnica dnes

SPRÁVY A VÝROČIA
Kulášová, E.: Slávnostné otvorenie goralskej drevenice v sedle Beskyd v areáli Oravskej lesnej železnice
Ďubeková, M.: Rozprávkové spomínanie na Máriu Jančovú a Elenu Hroboňovú
Ďubeková, M.: Výstava Návraty do starého Kubína II.
Ileninová, K.: Vavrinec Čaplovič (5.8.1778 Jasenová – 25.12.1853 Bratislava)
Lofajová, D.: Marketingové aktivity Oravského múzea v podobe kultúrnych podujatí a ich vplyv na návštevnosť Oravského hradu

Kategórie:

Popis

Dátum vydania:2014
Počet strán:456
Rozmer:22,5 x 16,5 cm
Väzba knihy:tvrdá
ISBN:978-80-89564-07-1