Zborník 2015

10.00 

Zborník Oravského múzea, XXXII, 2015

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2015 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ:
Tkáč, Lukáš: Postavenie mestečiek v majetkovej štruktúre Oravy v 14. – 16. storočí. (rec. I. Floreková)
Floreková, Iveta: Delikty voči životu v praxi Oravského stoličného súdu v 18. storočí. (rec. J. Kurucárová)
Chmelík, Martin: Horská pechota na Orave v r. 1920 – 1939. (rec. P. Matula)
Vrláková, Eva: Vydávanie cestovných pasov medzi dvoma svetovými vojnami. (rec. M. Chmelík)
Beňušová, Elena: Črpáky – výnimočný artefakt ľudového umenia v zbierkovom fonde Oravského múzea. (rec. M. Pastieriková)
Kulášová, Erika: Modrotlačové formy pre passerovú dvojfarebnú tlač v zbierkovom fonde Oravského múzea. (rec. D. Ferklová)
Lofajová, Daša: Spevokol oravských učiteľov. (rec. D. Kubištová)
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana. Supralibrosy v tlačiach 16. storočia. (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Poloniká 17. storočia vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany. (rec. H. Saktorová)

PRÍRODA:

Stockmann, Viliam – Šustr, Ivan: Výsledky pasportizácie významných a chránených stromov na Orave po 40 rokoch. (rec. O. Removčíková)

Populárno-náučný seminár pri príležitosti 155. výročia narodenia Martina Kukučína:
Draganová, Andrea: Matej Bencúr v Prahe.
Hajdučeková, Ivica: Martin Kukučín očami aktuálneho vedeckého výskumu.
Ďubeková, Mária: Putovanie Martina Kukučína.

Kategórie:

Popis

Dátum vydania:2016
Počet strán:312
Rozmer:22,5 x 16,5 cm
Väzba knihy:tvrdá
ISBN:978-80-89564-14-9