Zborník 2020

10.00 

Dátum vydania:2021
Počet strán:255
Rozmer:22,7 x 16,8 cm
Väzba knihy:tvrdá
ISBN:978-80-89564-32-3
Kategórie:

Popis

Zborník Oravského múzea 2020, ročník XXXVII

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2020 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ
Floreková, Iveta: Katastrofy v živote obyvateľov na Orave – požiare a protipožiarne opatrenia do konca 19. storočia (rec. J. Kurucárová)

Janura, Tomáš – Zvedelová, Kristína: Kaštieľ vo Veličnej z pohľadu historického a architektonicko-historického vývoja (rec. M. Haviarová)

Chmelík, Martin: Lesná železnica Podbiel – Habovka (rec. P. Šimko)

Beňušová, Elena: Výroba pletených košov na Orave (rec. J. Zajonc)

Kulášová, Erika: Hrnčiarska produkcia trstenskej keramickej dielne od druhej polovice 20. storočia (rec. A. Petrakovičová Šikulová)

Ďurčo, Marek: Rok 1944 v dejinách mesta Trstená (rec. M. Chmelík)

Jedláková, Renata: Rukopisné a tlačené dokumenty Spiša vo fonde Čaplovičovej knižnice (rec. L. Němcová)

PRÍRODA
Tomáň, Peter: Zaujímavé náleziská železných rúd na Orave (rec. Z. Krempaská)

SPRÁVY A VÝROČIA
Kulášová, Erika: Výstava „Spomienky z porcelánu“ vo výstavnom priestore Florinovho domu v Dolnom Kubíne

Kulášová, Erika: Reštaurovanie heligónok v správe etnografického fondu Oravského múzea P. O. Hviezdoslava

Jedláková, Renata: Knihovník Leopold Bruck

Korytárová Lofajová, Daša: 160. výročie narodenia Martina Kukučína

Removčíková, Oľga: Andrej Kavuljak – lesnícky odborník a historik Oravy

Chmelík, Martin – Tomáň, Peter – Lofajová Danielová, Barbora – Mikula, Vladislav: Ján Brodňanský