Zborník 2006

1.66 

Dátum vydania:2007
Počet strán:224
Rozmer:20,7 x 14,5 cm
Väzba knihy:mäkká
ISBN:978-80-968880-5-4
Kategórie:

Popis

Zborník Oravského múzea XXIII-2006

Obsah:

SPOLOČNOSŤ
Lengyelová Tünde: Konflikty v rodine palatína Juraja Thurzu
Hencovská Judita: Hudobné školstvo a nonartificiálna kultúra na dolnej Orave
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2006

PRÍRODA
Kocian Jaroslav: Opis orografických názvov v oblasti Západných Tatier
Kabát Vincent, Tomáň Peter, Beran Mirek, Deckerová Helena, Janitor Anton, Kautmanová Ivona, Červenka Ján, Zelenay Milan: Výskyt makromycétov v okolí Mútneho
Baláž Michal, Kocian Ľudovít: Vtáčie spoločenstvá horského zmiešaného lesa oravskej strany Západných Tatier
Karaska Dušan: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2006
Karaska Dušan, Ridzoň Jozef: Myšiak hrdzavý, Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) na Orave
Karaska Dušan: Desať ročníkov Oravského ornitologického tábora