Zborníky 2010 – 2021

99.00 

Výberová kolekcia 12 ks Zborníkov Oravského múzea za roky 2010 – 2021.

Kategórie:

Popis

Kolekcia zborníkov 2010 – 2021 obsahuje príspevky zamerané na región Oravy, ktoré sú rozdelené do troch celkov (častí): Spoločnosť, Príroda a Správy a výročia. V celku Spoločnosť sa dočítate ako vyzerala Orava v eneolite, kroj lužickej kultúry, kde ležali a ako vyzerali najstaršie stredoveké opevnené sídla na Orave či ako vyzeral každodenný život kastelánov a podkastelánov oravského hradu v 17. storočí. Nájdete tu však aj pútavé príspevky venované procesom s oravskými čarodejnicami, astrologickým a alchymistickým dielam v knižnici Juraja Thurzu, odievaniu a móde na začiatku obdobia novoveku, rozličným trestným činom v súdnej praxi Oravskej stolice, fenoménu vysťahovalectva, industrializácie a modernizácie Oravy či významným židovským osobnostiam Oravy. Z dejín 20. storočia treba určite spomenúť príspevky zaoberajúce sa osudom Oravy a jej obyvateľov v rokoch prvej a druhej svetovej vojny, vývoju slovensko-poľského pohraničia a fenoménu pašeráctva. Opomenúť nemožno ani podnetné štúdie približujúce stavebný vývoj Oravského hradu alebo výstavbu a prevádzku tzv. Oravskej železnice. Čitatelia sa tiež dozvedia veľa nových poznatkov o pozoruhodných dielach a prvotlačiach vo fonde Čaplovičovej knižnice, o ľudových zvykoch a obyčajoch jednotlivých oravských obcí či o tradičných oravských remeslách. Osobitnú kategóriu tvoria referáty zo seminárov a podujatí ako boli 60. výročie založenia Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava, 145. a 150. výročie vzniku Oravského múzea, 155. výročie narodenia Martina Kukučína, 30. výročie smrti Mila Urbana, 175. výročie darovania Čaplovičovej knižnice, 100. výročie Oravskej lesnej železnice, ďalej slovensko-český projekt zameraný na osobnosť Juraja Tranovského. V časti Príroda je množstvo zaujímavých a originálnych informácií o značkovacej aktivite medveďa hnedého, oravských vodopádoch, mŕtvych ramenách miestnych riečnych tokov, jazerách, hríbovitých a muchotrávkovitých hubách, náleziskách železných rúd na území Oravy a tiež výberová bibliografia k problematike výskytu vydry riečnej. Správy a výročia prinášajú články o nových expozíciách a zrealizovaných výstavách Oravského múzea, ďalej o zreštaurovaných muzeálnych zbierkových predmetoch a životných jubileách dejateľov.