Zborník 2001

1.70 

Dátum vydania:2002
Počet strán:319
Rozmer:20,7 x 14,5 cm
Väzba knihy:mäkká
ISBN:80-967252-9-7
Kategórie:

Popis

Zborník Oravského múzea XVIII-2001

Obsah:

Život a dielo Augustína Načina Borina (1900-1977)
(Príspevky zo seminára, ktorý sa konal 23.11.2000 v Námestove pri príležitosti 100. výročia narodenia)
Maťovčík Augustín: Seminár o Načinovi Borinovi
Maťovčík Augustín: Príspevok k životopisu Augustína Načina Borina
Cabadaj Peter: Literárne dielo Augustína Načina Borina
Parenička Pavol: Novinár a publicista Augustín Način

SPOLOČNOSŤ
Porubčinová Zdenka: Kuchárske umenie v starých knihách (zo zbierok Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne)
Minárik Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice V.
Minárik Jozef: Rukopisné kódexy Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Ileninová Katarína: Dizertačné práce v teologickom fonde Čaplovičiány
Nosál Milan: Lovecké zbrane a strelivo v zbierkach Oravského múzea
Chmelík Martin: Vysťahovalectvo z Oravy v rokoch 1918-1938
Novosedlíková Kamila: Zakladanie saleziánskej komunity na Orave
Prikryl Ľubomír V.: Rok 2002 a kňazi Oravy

PRÍRODA
Migra Vladimír, Melišík Marián: Floristické pomery vybraných rašelinísk pod Pilskom
Kabát Vincent, Škubla Pavol, Tomáň Peter: Príspevok k poznaniu makromycétov hornej Oravy
Removčíková Oľga: Herbár Jána Vávru v SNM-Múzeu A. Kmeťa
Ridzoň Jozef: Avifauna Zákamenného a Lomnej
Karaska Dušan: Desať ornitologických táborov Oravská priehrada

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Kocian Jaroslav: Spomíname na Alexiusa Demiana
Janitor Anton: Spomienka na Igora Fábryho